Jak uzyskać pozwolenie na broń?

 1. Jeśli chcemy korzystać z broni palnej musimy mieć ukończone 21 rok życia. Odstępstwem od tej normy są pozwolenia wydawane osobom, które ukończyły 18 lat życia, lecz są ona wydawane jedynie na wniosek szkoły, organizacji sportowej lub stowarzyszenia obronnego, wyłącznie na broń służących do celów sportowych.
 2. Drugim warunkiem, który należy spełnić ubiegając się o pozwolenie na broń palną jest stały adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Ponadto kandydat do posiadacza broni musi wykazać się brakiem zaburzeń psychicznych, psychologicznych lub ograniczeń w sprawności psychofizycznej, brakiem uzależnień od alkoholu lub substancji psychoaktywnych oraz niekaralnością.
 4. Jeśli osoba pragnąca zdobyć pozwolenie na broń palną spełnia wszystkie wymienione warunki, musi jeszcze określić przeznaczenie pozwolenia, na jaki rodzaj broni się ubiega, jaką liczbę egzemplarzy broni chce posiadać oraz do jakiego celu broń będzie mu potrzebna.

W zależności od określonego celu użytkowania broni palnej procedura ubiegania się o pozwolenie na nią może różnić się pod kątem jej kosztów i długości jej trwania.

Ustawa o broni i amunicji określa następujące cele posiadania broni palnej:

 • Pozwolenie do celów ochrony osobistej
 • Pozwolenie do celów ochrony osób i mienia
 • Pozwolenie do celów łowieckich
 • Pozwolenie do celów sportowych
 • Pozwolenie do celów rekonstrukcji historycznych
 • Pozwolenie do celów kolekcjonerskich
 • Pozwolenie do celów pamiątkowych
 • Pozwolenie do celów szkoleniowych

Pozwolenie na broń do celów sportowych krok po kroku

 1. PATENT STRZELECKI
 2. Zapisz się do klubu strzeleckiego
  Postrzelaj, obeznaj się z obsługą, ucz się (ustawa o broni i amunicji, obrona konieczna, przepisy sportów strzeleckich i strzelnic, budowa i obsługa broni) – obycie z bronią to bardzo poważna i istotna sprawa
  Już po trzech miesiącach możesz wypełnić wniosek o nadanie Patentu Strzeleckiego
  Uzyskaj podpis szefa klubu na wniosku
  Zdecyduj o, jaką broń się starasz: boczny zapłon, centralny zapłon (krotka), centralny zapłon (długa), gładka lufa
  Zapisz się na egzamin Patentowy PZSS
  Zdaj egzamin teoretyczny (jeden na wszystkie rodzaje broni) i praktyczne (dla każdej oddzielne) – wszystko zdajesz jednego dnia, w jednym miejscu. Na egzaminie zazwyczaj jest także lekarz, który wydaje stosowne orzeczenie
  Potwierdzenie uzyskania Patentu Strzeleckiego przysyłane jest pocztą pod wskazany adres pobytu

 3. LICENCJA ZAWODNICZA
 4. Twój nowo zdobyty Patent okazujesz w Klubie
  Klub występuje do PZSS o wydanie licencji zawodniczej
  Tę licencję trzeba będzie utrzymywać każdego roku! (minimum 4 starty na broń główną i po dwa na pozostałe rodzaje broni)
  Należy także w tym czasie brać udział w zawodach organizowanych przez Klub, przyda się to do wniosku o pozwolenie (każdy start w zawodach, jednostkowo, będzie determinował liczbę sztuk broni, na jaką być może dostaniesz pozwolenie – przykładowo, jeśli startujesz w 3 różnych konkurencjach z bronią krótką centralnego zapłonu, będziesz mógł ubiegać się o pozwolenie na 3 szt. pistoletów centralnego zapłonu, etc.)

 5. POZWOLENIE NA BROŃ
 6. Kompletujesz wszystkie dokumenty: patent, licencję, potwierdzenie startów w zawodach
  Musisz przejść pozytywnie badania psychologiczne i psychiatryczne, na które właśnie nadszedł czas (uwaga! są ważne tylko 3 miesiące)
  Wypełniasz wniosek o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych wskazując ilość potrzebnej broni każdego typu i uzasadniając każdą sztukę
  Sprawa kierowana jest do komórki Policyjnej odpowiedniej dla Twojego Rejonu, a Dzielnicowy osobiście przeprowadzi tzw. wywiad środowiskowy zgodnie z miejscem zamieszkania
  Komendant Wojewódzki następnie wydaje pozwolenie na zakup broni do celów sportowych, w ilości jaką uzna za stosowne na podstawie Twojej liczby startów oraz tylko sobie znanych informacji dodatkowych (dygresja: mimo, iż wnioskowałeś np. o 12 sztuk broni, a Twoje podanie poparte było odpowiednią liczbą startów, to policja finalnie podejmuje decyzje o liczbie sztuk, jaka będzie Ci dana)
  Po otrzymaniu informacji listownie zgłaszasz się do miejscowego WPA, gdzie odbierasz Legitymację Posiadacza Broni (uwaga: w zależności od regionu, Legitymację Posiadacza Broni można odebrać dopiero przy zakupie pierwszej sztuki broni, która od razu zostaje wpisana do książeczki)

 7. ZAKUP BRONI NA PODSTAWIE PROMESY
 8. Na tym etapie powinieneś zakupić sejf/kasę pancerną zgodną z normami bezpieczeństwa S1 (Na tym etapie już możemy także podpowiedzieć: kasy pancernej zgodnej z S1 nie musisz mocować na stałe do podłoża 🙂 )
  Teraz możesz złożyć wniosek na wydanie promes – jedna promesa uprawnia do zakupu jednej sztuki broni
  Promesę zostawiasz w sklepie podczas zakupu jednostki broni (możesz zakupić wyłącznie taki rodzaj broni, na który masz pozwolenie – analogicznie z amunicją. Nie możesz zakupić amunicji do broni, której nie posiadasz)
  Po zakupie pierwszej sztuki broni następuje rutynowa kontrola Dzielnicowego, celem sprawdzenia warunków przechowywania
  Zakup amunicji odbywa się na podstawie książeczki posiadacza broni, gdzie muszą znajdować się wpisy posiadanych sztuk, zgodne z rodzajem amunicji, jaki zamierzasz nabyć.

 9. UTRZYMANIE POZWOLENIA NA BROŃ
 10. Aby utrzymać pozwolenie na broń, musisz utrzymać licencję zawodniczą, która jest podstawą do posiadania pozwolenia (aczkolwiek polecamy zainteresować się aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych w tym zakresie)
  Utrzymywanie licencji zawodniczej to konieczność odbywania startów w zawodach (opisane wyżej) oraz opłacanie składek członkowskich w Klubie
  W przypadku pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej oraz ochrony osób i mienia dodatkowo należy co 5 lat przejść ponownie badania psychiatryczne i psychologiczne do odnowienia i dostarczyć do Komendanta Wojewódzkiego Policji (nie dotyczy to m.in. sportowców i kolekcjonerów)

  Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o pozwolenie na broń

  Gdy spełnimy wszystkie powyższe wymagania, możemy udać się do komendanta Wojewódzkiej Komendy Policji wraz z niezbędnymi dokumentami do wydania pozwolenia na broń palną. Wśród materiałów, które musimy wziąć ze sobą składając wniosek muszą znajdować się:

  • Orzeczenie lekarskie i psychologiczne wydane przez jednego z upoważnionych przez WPA lekarzy i psychologów, potwierdzające brak przeciwwskazań do dysponowania przez nas bronią palną
  • Dokument potwierdzający uiszczenie przez nas niezbędnej opłaty skarbowej
  • Fotografie 3×4 cm
  • Podanie, w którym określamy rodzaj i ilość sztuk broni, o które wnioskujemy oraz określony cel posiadania broni

  Ile kosztuje uzyskanie pozwolenia na broń do celów sportowych?

  Poniżej zestawiliśmy orientacyjne koszty przejścia całej procedury ubiegania się o pozwolenie na broń palną, uwzględniające również przygotowanie do egzaminu, niezbędne starty i aparat administracyjny – na przykładzie naszego klubu PROELIA (koszty w innych klubach mogą się różnić):

  • Wpisowe do klubu – 250 zł (wpisowe może się różnić w zależności od regionu)
  • Składka Klubowa – od 250 zł/rok (w zależności od regionu)
  • Szkolenia, kursy, koszt ogólny obycia się z bronią to około – od 750 zł do… (to zależy w głównej mierze od Ciebie i Twoich potrzeb obycia się z bronią)
  • Egzamin na patent strzelecki 400 zł + 50 zł (lekarz)
  • Poprawka egzaminu praktycznego to koszt 100 zł
  • Badania lekarskie to koszt ok. 400-500 zł
  • Licencja zawodnicza to koszt ok. 70 zł
  • Wydanie pozwolenia na broń to koszt 250 zł
  • Sejf/kasa pancerna to koszt od 300 zł dla broni krótkiej i od 800 zł dla broni długiej

  Informacje o procedurze uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych opisane w powyższym tekście są aktualne na rok 2017 i mogą z czasem ulegać drobnym zmianom proceduralnym, administracyjnym czy kosztowym.
  – Aktualna i kompletna Ustawa o Broni i Amunicji.

  Wiem już wszystko

  Mam kilka pytań